Vrácení zboží

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu fanclastic.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 dnů(čtrnácti dnů) ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží.

V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu a to na vlastní náklady. Vrácení zboží na dobírku nebude ze strany prodávajícího akceptováno, takto odeslané balíky budou automaticky odmítnuty.

Odstoupení od smlouvy provede kupující nejlépe písemně na adresu provozovny podávajícího. V odstoupení od smlouvy kupující uvede číslo objednávky (číslo faktury), datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího. Případně adresy pro vrácení již zaplacené částky kupujícímu.

Pro odstoupení od kupní smlouvy doporučujeme využít formulář uvedený ZDE.

V případě, že kupující odstupuje od kupní smlouvy jen částečně, má právo na navrácení dopravného jen v té výši, v jaké se dopravné zvýšilo v důsledku zaslání zboží, od kterého je odstupováno.

V případě odstoupení od smlouvy dle předchozích odstavců tohoto článku obchodních podmínek má prodávající vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou (zejména nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje) a kupující souhlasí, aby si tyto účelně vynaložené náklady prodávající započetl na část vrácené kupní ceny kupujícímu.

Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Nepřevzetí zboží není legitimním způsobem odstoupení od kupní smlouvy. Kupující v takovém to případě akceptuje možnost prodávajícího vyžadovat náhradu škody za takto zbytečně vynaložené náklady a další náklady s tím spojené.


Nejprodávanější produkty

 • Sada Hlavolam
  Sada Hlavolam

  Stavební sada Hlavolam je určena jako pro děti tak pro dospělé a...

  269 Kč
 • Sada Minicraftics
  Sada Minicraftics

  Stavební sada Minicraftics je určena pro začátečníky a umožňuje postavit...

  460 Kč
 • Sada Militerics
  Sada Militerics

  Stavební sada Militerics umožňuje postavit nejméně 4 originální modely a...

  1 490 Kč
 • Sada Robotology
  Sada Robotology

  Stavební sada Robotology umožňuje postavit nejméně 5 originálních a 14...

  890 Kč
 • Sada Architectics
  Sada Architectics

  Stavební sada Architectics umožňuje postavit 3 originální modely a 16...

  1 990 Kč
 • Sada Startics
  Sada Startics

  Sada Startics je nejmenší stavební sadou v produktové řadě Fanclastic....

  329 Kč
 • Sada Zoosaurics
  Sada Zoosaurics

  Stavební sada Zoosaurics umožňuje postavit nejméně 6 originálních a 24...

  1 390 Kč